Avrupa’da Irak Türkmenleri Federasyonu 2. Kurultay’ını yaptı

Irak Türkmenleri Federasyonu

Irak Türkmenleri Federasyonu

Irak Türkmen milletvekili sayın Niyazi Mimaroğlu ve Türkmeneli araştırma merkezi başkanı doktor Cüneyit Mengü'nün katılımıyla, Avrupada’ki Irak Türkmenler Federasyonu’nun ikinci kurultayı Danimarka’nın başkenti Kopenhagen’da gerçekleşti

Kurultay, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okunması ile başladı ve ardından ev sahibi dernek (Tekafül Hayır Cemiyeti) başkanı sayın Yurtan Kervancı açılış konuşmasını yaptı.Oybirliğiyle kurultay’ın divan heyeti’ne sayın doktor Cüneyit Mengü başkan ,sayın Necati Kılınçı ve sayın Şükran Kayacı yardımcı olarak seçildi.Geçmiş dönem federasyon başkanı olarak sayın Sündüs Abbas hanım yapılan faaliyet ve karşılaşılan engellerin kısa özetini konuşmasını huzura sundu.

Irak Türkmen millet vekili sayın Niyazi Mimaroğlu söz alarak Türkmeneli sahasında son Kerkük olaylarına değinerek ve gelişmelerin Türkmen siyasetçilerin nasıl söz ve fiilde yakın gelecek pilanlarını birleştirmeye  ve hayıra vesile olmasını  beklediklerini ifade etti.Sayın doktor Cüneyit Mengü sözünde STK'ların önemi ve Türkmen davası için taşıdığı önemi açıkladı.Oybirliğiyle yeni dönem federasyon başkanı olarak sayın Sündüs Abbas hanım seçildi ve yeni yönetim kurulu heyti oylama sonu sayın Yurtan Kervancı ,sayın Ahmet Karanaz ,sayın Ahmet Hürmüzlü ve sayın Munazıl Sebzecioğlu  esasi üye olarak ve sayın Remzi Casim ,sayın Sadullah Hamit ,sayın Yıldırım Şakir ve sayın Abbas Kasap yedek üye olarak seçildi. .Seçim sonrası gelecek dönem proje ve öneriler aynı zamanda uygulama yöntemleri tartışıldı .Kurultay sonunda federasyon başkanı olarak sayın Sündüs Abbas hanım sayın milletvekili Niyazi Mimaroğlu ve sayın doktor Cüneyit Mengü'ye göstermiş oldukları sonsuz ilgi ve desteklerinden dolayı birer onur pilaketi takdim etti.

Aynı zamanda idari heyet geçmiş dönemi her türlü engellere rağmen başarıyla yönetildiğinden  dolayı Sündüs Abbas hanıma bir onur pilaketi verdi .Aynı akşam kurultay sonrası Kopenhagen’de bulunan Tükmenler gelen misafirleri ile aynı toplantı salonunda açık görüşme yaptı ve oturumu yöneten Afkarhura sitesi müdürü sayın Amir Karanaz ve konuk olanlar Türkmen milletvekili sayın Niyazi Mimaroğlu ve doktor Cüneyit Mengü halkın sorularını özenle dinleyıp cevaplamaya çalıştılar. Güzel ve başarılı geçen günün ardından yapılan misafirperverliğe ve düzenlemeye teşekkür ettiler.