Öne Çıkanlar zam haberleri özel jet resmi gazete kimdir parti meclisi ingiltere erken seçim ösym yks kanal d muharrem ince

Bu haber kez okundu.

Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Platformu, Kıbrıs Türk halkının hakları gözardı edilemeyecektir

AVRUPA AJANSI AVA-AVRUPA GAZETE7LONDRA-Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Platformu, Avrupa Ajansı AVA'ya açıklama gönderdi. Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Platformu, aşağıdaki bildiriyi imzalayan 65 küresel sivil toplum örgütünü temsil ediyor. Şimdiye kadar yapılan tüm görüşmelerde, iki tarafın liderlerine Kıbrıs’ta iki halkın kabul edebileceği bir çözüm arayışlarına tam destek verdik. Ne yazık ki, federasyona dayalı bir çözüm bulmak üzere, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yürütülen görüşmeler Kıbrıs Türk ve Rum halkının beklentilerini boşa çıkardı. Bizim prensiplerimiz basit ve açıktır.

Kıbrıs’ta Iki Devletli Çözüm Platformu Kıbrıs Türk halkının hakları gözardı edilemeyecektir dedi ve ekledi; 


• Kendi kendini yönetme hakkı,
• Kendi dilini konuşma hakkı,
• Kendi dinini ve kültürünü serbestçe idam etme hakkı,
• Eğitimde eşit fırsatlar, uluslararası örgütlere katılım hakkı, serbest dolaşım ve ekonomik
özgürlük ve kendi yönetimini seçme hakkı.
• Zulüm ve saldırıdan uzak, korkusuzca yaşama hakkı,
• Kendi güvenliği için kendi Garantörünü seçme hakkı.

Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Platformu'nun Avrupa Ajansı AVA'ya gönderdiği açıklama şöyle:  "Hatırlanacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay 10 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) bir çalışma ziyaretinde bulundu. SayınOktay’ın uçaktan iner inmez ayağının tozuyla KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı ziyaret etmesi, bu ziyaretin Milli Davamız açısından ne kadar önemli olduğunun işaretidir.Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Sayın Oktay çok çarpıcı açıklamalarda bulunarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ve dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Türkiye’nin bir Garantör Devlet ve Anavatan olarak KKTC’yi ve Kıbrıs Türk halkını, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Sayın Oktay, Türkiye’nin adil bir çözümden yana, ancak çözümsüzlüğe ve belirsizliğe karşı olduğunu belirtti."


Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Platformu: "Sayın Oktay, adada İKİ AYRI HALK, İKİ AYRI EGEMEN DEVLET ve iki ayrı demokrasinin olduğunu söyledikten sonra, federasyonun daha fazla müzakere edilmesi zaman kaybı olacağını ve bu nedenle Kıbrıs’ta "Egemen, Eşit, Bağımsız, iki devletli antlaşmadan başka çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli çözüm müzakere edilmelidir” dedi. Aşağıda imza sahibi bizler ve temsil ettigimiz sivil toplum örgütleri sözkonusu taahhüte tam destek veriyoruz. Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin “İyi Niyet Görevi=Good will Mission” çerçevesinde 53 yıldır devam eden görüşmelerden adil ve kalıcı bir çözüm üretilemedi. Türk tarafı her zaman iki tarafın da kabul edeceği özverili, uzlaşmacı ve bunun için daima tavizkar taraf olmasına rağmen, Rum tarafı hiç bir esneklik göstermediği gibi, Kıbrıs Türk Halkı ile başta yönetim yetkisi olmak üzere hiçbir şeyi paylaşmayı kabul etmemektedir. Türk tarafının 2004 referandumda Annan Planı’nı kabul etmesine ve 2017’de Crants Montana’da toprak dâhil ciddi tavizler vermesine rağmen, Rum tarafı reddetmiştir. Eski Rum dışişleri bakanı Rolandis, şimdiye kadar Rum tarafının, iki tarafa da sunulan 17 anlaşma formülünden 15 tanesini reddettiğini defalarca itiraf etmiştir." 

 
Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Platformu: Kıbrıs Türk halkı 53 sene daha kaybedemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası toplumun içinde yerini almalıdır. AB tarafından da söz verildiği şekilde ambargolar kalkmalı, gençlerimiz düzenlenen uluslararası müsabakalarda artık yerlerini almalıdırlar."

Aşağıda belirtilen gerekçeler egemen eşit bağımsız iki devletli antlaşmanın gerekliligini kanıtlar niteliktedir:


1. Son 53 yılda federal güç paylaşımı formülüne dayanan yüzden fazla müzakere turu, her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm üretmede başarısız oldu. Alternatifleri düşünme zamanı gelmiş hatta çoktan geçmiştir.
2. Fonksiyonel bir federasyon olarak kurulan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti adadaki Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığında kurulmuştu. Ne yazık ki bu ortaklık Kıbrıslı Rumlar tarafından 1963 yılında katliam saldırılarıyla silahla dramatik bir şekilde yıkıldı ve aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının hakları da gasp edildi. Böylelikle Kıbrıs’ta 1964’ten beri iki bağımsız egemen yönetim ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bugün her iki yönetim de Anayasal yasama, yürütme ve yargı organlarına sahiptir ve kendi topraklarında kendi halklarının refahı için hareket etmektedir. Her iki egemen yönetim de kamu düzenini sağlamakta ve artık göz ardı edilemeyecek hem iç hem de uluslararası hukuka ve sözleşmelere uygun yasalar gerçekleştirmektedir. Adanın self-determinasyon hakkına sahip iki halkının eşitliği, uluslararası anlaşmalarla onaylanmış ve kabul edilmiş bir gerçektir. Şu anda KKTC’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinde herhangi bir nüfuzu olmadığı gibi, GKRY’nin de KKTC’nin üzerinde herhangi bir nüfuzu ve yönetim yetkisi yoktur.
3. Yukarıdaki gerçekleri göz önünde bulundurursak, şu anda zaten var olan egemen eşitliğe dayalı bağımsız iki devletli antlaşma dostane bir işbirliği ilişkisinin, en iyi çözüm şekli olduğu apaçık ortadadır. Yönetimde bir birinden bağımsız ve egemen eşit iki bağımsız devletli antlaşma, çevre, turizm, hidrokarbon kullanımı, kültürel miras, kriz yönetimi gibi konularda yakın işbirliğini sağlayacak bir uzlaşma şeklidir.
4. İki halk 57 yıldır iktidarı paylaşmadılar, ancak kendilerini bağımsız olarak yönettiler. Bu özel konudaki müzakerelerin onlarca yıldır başarısız olmasının gösterdiği gibi, maalesef Rum tarafı silah zoru ile gasp ettiği devlet yönetimini Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istemiyor.
5. Fonksiyonel federasyona dayalı iktidar paylaşımı, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasından yalnızca üç yıl sonra BM Ortega Raporunda da ortaya koyuldu gibi Rumların etnik temizlik saldırıları sonucunda yıkıldı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’un, üzerinde anlaşmaya varılan anayasayı değiştirme yönündeki kışkırtıcı tek taraflı Anayasaya aykırı kararı bunu hızlandırdı. Rumların katliam ve soykırım saldırıları Kıbrıs Türk halkına yıllarca acılar yaşattı . Kalıcı bir anlaşmaya ancak adanın iki eşit, egemen, bağımsız devleti arasındabir tarafın diğerine iradesini dayatamayacağı bir dostluk ve işbirliği ilişkisi ile ulaşılabilir.
6. Kıbrıs’ta1963-1974 yılları, Kıbrıs Türk halkı için çok zor geçti. Söz konusu yıllarda, Türk halkı silahlı şiddete maruz kaldı, binlerce insanımız katledildi, yerinden edildi,evleri, köyleri yakıldı muhasara altında can güvenliği olmadan yaşadı. En acısı, yüzlerce Kıbrıslı Türk katledildi, birçoğu hala kayıp. Aynı deneyimi tekrar yaşamak istemiyoruz. Sadece Türkiye her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında olmuştur. Güvenlik kaygılarımız, yalnızca kendi ihtiyaçlarımıza göre, kendi güvenlik politikalarını belirleyebileceğimiz egemen bağımsız iki devletli bir antlaşma yolu ile giderilebilir.
7. Yukarıdaki temelde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir antlaşmadan her iki taraf da önemli ölçüde faydalanacaktır. Böyle bir çözüm, adada ve bölgede güvenliği, istikrarı, işbirliğini, bölge barışını güçlendirecek, refahı artıracak, Kıbrıs Rum tarafının başarılı hizmet sektörü (özellikle turizm ve denizcilik) için devasa Türk pazarını açacak ve ülkenin en iyi şekilde daha hızlı ekonomik gelişmesi sağlanacaktır. Bölgenin hidrokarbon kaynakları Türkiye üzerinden, en ucuz, en hızlı bir şekilde AB ve dünya pazarına ulaştırılacaktır. Bu kazançların yanı sıra Türk- Yunan ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri kazan-kazan formatına dönüşecek, NATO’nun güney-doğu kanadı daha da güçlenecektir.
8. Ekim 2020’de KKTC’de yapılan seçimleri kazanarak, iki devletli bir çözümü görüşmesi için Kıbrıs Türk halkından yetki aldı. Kıbrıs Türk halkının dünyaya verdiği mesaj açıktır; görüşme masasına alternarif olarak iki devletli çözümün getirilmesidir.
Aşağıdaki imza sahipleri ucu açık görüşme zamanının geçtiğine ve Kıbrıs’ta barış ve istikrarın sağlanması için siyasi, ekonomik ve sosyal eşitliliğe ihtiyaç olduğuna inanmaktadır.
Kıbrıs Türk halkı uluslararası izolasyonların sonlandırılmasını, serbest dolaşımın ve ticaretin gerçekleştirilmesi ve 1948 Insan Hakları Sözleşmesinin 2’nci maddesinin uygulanmasını talep ediyor:
“...bağımsız, vesayetli, özerk olmayan veya başka herhangi bir egemenlik sınırlaması altında olan bir kişinin, ait olduğu ülke veya bölgenin siyasi, yargı veya uluslararası statüsü temelinde hiçbir ayrım yapılmayacaktır”.


Yurtta veya yurtdışında bulunan Kıbrıs Türk halkına kendi geleceğini tayin etme hakkı statüsü verilmelidir. Tarihi bir adım atmamızın zamanı gelmıştir. Şimdi iki devletli çözümün zamanıdır.
Halkımızın bilgisine saygıyla sunarız. 

 
 Kıbrıs’ta Iki Devletli Çözüm Platformu
 
Aşağıdaki hükümet dışı kuruluşlar ve küresel olarak sivil toplum kuruluşları en son açıklama için teyit edilmiş destek verdiler:
Australia
Albion Rovers SC
Australian North Cyprus Friendship Association Kıbrıs Türk İslam Derneği
Kıbrs Türk Radyosu
Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti
St Albans Türk Yaşlı ve Emekliler
Sunshine Turkish Senior Citizens
Turkish Cypriot United Platform (TCUP-Australia) Yeşilada Kadınlar Birliği
Turkey
Kıbrıs Türk Kültür Derneği – Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya & Mersin Turkish Cypriot United Platform (TCUP-Turkey)
Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)
Association of Turkish Cypriots Abroad (ATCA) British Residents Society (BRS)
Dunya Kibris Turkleri Vakfi
Independence Platform - 33 members confirmed: 1. KKTC. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
2. KKTC. KAMU PERSONELİ SENDİKASI
3. K.T. KADINLARI VE ANNELERİ TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ 4. KKTC. TÜKETİCİLER DERNEĞİ
5. K.T. ZARAR GÖRMÜŞ GÜNEYLİ GÖÇMENLER DERNEĞİ
6. K.T.TÜKETİCİLER BİRLİĞİ
7. BAF TÜRK BİRLİĞİ.
8. ULUSAL ESNAF HAREKETİ
9. BEŞPARMAK DAĞI BAYRAĞI IŞIK LANDIRMA DERNEĞİ
10. ASMAALTIVEARASTAESNAFDERNEĞİ.
11. K.T.GENÇLERİTÜKETİCİLERHAREKETİ
12. KKTC.’NİYAŞATMAHAREKETİ
13. VATAN VE EGEMENLİK İÇİN TÜRK KADIN PLATFORMU 14. TÜKETİCİKALİTEVESTADNARTLARÖRGÜTÜ
15. ÇALIŞANKADINLARDERNEĞİ
16. K.T.ANNELERBİRLİKTELİĞİ
17. HAK,HUKUKVEADALETİÇİNMÜCADELEÖRGÜTÜ
   
 23 Nisan 2021
 Kıbrıs’ta Iki Devletli Çözüm Platformu
18. ÖZGÜRİNSANHAKLARIÖRGÜTÜ
19. GENÇMÜTEŞEBBİSLERİKORUMAÖRGÜTÜ. 20. ÇAĞDAŞGAZETECİLERVEYAZARLARÖRGÜTÜ 21. K.T.GENÇMÜCAHİTLERDERNEĞİ.
22. K.T.KADINEMEKLİLERİBİRLİKTELİĞİ.
23. BAĞIMSIZLIKİÇİNMÜCADELEÖRGÜTÜ
24. SENDİKALHAKLARPLATFORMU
25. KADINHAKLARIÖRGÜTÜ
26. ONURLUÇÖZÜMBİRLİĞİ
27. ÖZGÜRSANATÇILARÖRGÜTÜ
28. ÇAĞDAŞKADINLARÖRGÜTÜ
29. ÖZGÜRLÜKDAYANIŞMABİRLİĞİ
30. K.TÜRKGENÇLERİDAYANIŞMAPLATFORUMU 31. AKADEMİSYENLERPLATFORUMU
32. BİLİŞİMVEİLETİŞİMCİLERÖRGÜTÜ.
33. K.TÜRKÜHUKUKMÜCADELESİÖRGÜTÜ
Kıbrıs Türk Milli Varoluş Konseyi
Turkish Cypriot United Platform (TCUP-TRNC)
United Kingdom (UK)
Ataturk Society UK / Ingiltere Ataturkcu Dusunce Dernegi
CTCA UK - 10 members confirmed:
1. British Turkish Cypriot Association
2. Cezire Association
3. Ingiltere Turk Kadinları Yardim Dernegi/TWPA 4. Kıbrıs Türk Kültür Derneği
5. Lefkaralilar Derneği
6. Rauf R Denktas Turk Okulu
7. Türk 1 Birliği
8. Vatan Kültürel Korosu
9. Sydenham Elders Club
10. Turkish Cypriot United Platform (TCUP-UK)
Cyprus Turkish Chamber of Commerce UK (CTCC UK)
Federation of Turkish Associations UK / Ingiltere Turk Dernekleri Federasyonu North Cypriots Exists
West London Turkish Volunteers / Batı Londra Türk Gönüllüleri
Young Turkish Cypriots (YTC)
United States of America (USA)
Turkish American National Steering Committee
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.